Jaunā gada apņemšanās

by | Jan 2, 2022

Es īsti neesmu jaunā gada apņemšanās cilvēks. Manu attieksmi pret jaunā gada apņemšanos labi raksturo sociālajos tīklos apkārt klejojošais jaunā gada apņemšanās saraksts, kas gadu no gada tiek pārcelts un katru gadu prasības samazinās, kāds vārds tiek nosvītrots, kāds tiek nomainīts – piemēram “Zaudēt svaru” tiek nomainīts uz “Pirkt lielākas drēbes”, “Atmest smēķēšanu” kļūst par “smēķēt mazāk” un tā tālāk.

Taču apņemšanās uz pārmaiņām dziļākajā būtībā ir brīnišķīgas. Man vienkārši šķiet, ka nav svarīgi kad tās tiek izvirzītas – jebkura diena ir brīnišķīga lai sāktu ko jaunu. Arī Bībelē redzam aicinājumus pārbaudīt mūsu dzīves, mūsu sirdis un mainīties, ja tas nepieciešams.

Tu pārbaudi manu sirdi, Tu noraugies uz mani arī naktī, Tu iedziļinies manā dvēselē, bet Tu neatrodi manī nekā ļauna: mana mute nav vainīga nekādā pārkāpumā.

Psalmi 17:3

Taču jaunā gadā apņemšanās ir ļoooti slavenas ar to, ka tās gada laikā tā arī netiek realizētas.

Jo es zinu, ka manī, tas ir, manā dabīgajā miesā, nemīt nekas labs. Labu gribēt man ir dots, bet labu darīt ne.

Romiešiem 7:18

Mēs gribam būt mūsu labākā versija, taču mēs paši sevi no tā atturam – mūsu sirds, mūsu prāts it kā vēlas tiekties uz jauno “es”, taču tai pat laikā mēs paši esam tie kas paliek pie vecajiem ieradumiem. Nupat izlasītā romiešu rakstu vietu rāda, ka ar jau pirms gadu tūkstošiem saskārās apustulis Pāvils. Kas, protams, nerada lielas cerības, ka to ir iespējams pārkāpt, jo pēc visiem šiem gadiem saskaramies un katru gadu cīnāmies arī mēs.

Cilvēka sirds izdomā sev savu ceļu, bet vienīgi Tas Kungs pašķir viņa gājumu.

Salamana pamācības 16:9

Bībele saka, ka mums ir dota cerība. Risinājums ir vērsties pie Dieva. Atzīt Viņam savus grēkus un lūgt Viņam palīdzību un vadību lai dzīvotu tādu dzīvi kādu mums vajadzētu.

Es visu spēju Tā spēkā, kas mani dara stipru.

Filipiešiem 4:13

un

Tā arī Es jums saku: lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsit, klauvējiet, tad jums taps atvērts. Jo ikkatrs, kas lūdz, dabū, kas meklē, atrod, un, kas klauvē, tam atvērs.

Lūkas 11:9-10

Mēs varam sākt jauno gadu vēršoties pie Jēzus Kristus ar aicinājumu vadīt arī 2022. gadu un lūgt palīdzēt mums kļūt par tādiem cilvēkiem kādus Dievs mūs ir radījis savā līdzībā.

Jo Es zinu, kādas Man domas par jums, saka Tas Kungs, miera un glābšanas domas un ne ļaunuma un ciešanu domas, ka Es jums beigās došu to, ko jūs cerat. Kad jūs Mani tad piesauksit, Es jums atbildēšu, un, kad jūs nāksit un Mani pielūgsit, Es jūs paklausīšu.

Jeremijas 29:11-12

Izvirzīt jaunus mērķus ir svarīgi. Tas dod cerību, ļauj pamanīt dzīvē pārmaiņas un virzīties uz priekšu. Taču ir svarīgi ka mūsu apņemšanās tiešām tiek arī realizētas. Mēs varam lūgt pēc Dieva vadības izvirzot savus jaunos mērķus.

Lūgt Dievam pēc gudrības izdarīt jaunajā gadā tos labos darbus kurus Dievs katram no mums ir sagatavojis.

Un paļauties uz Dieva spēku palīdzēt jebkurā situācijā un jebkurā jautājumā.

Un kā jūs vēlaties, lai ļaudis jums dara, tāpat jūs dariet viņiem.

Lūkas evaņģēlijs 6:31

Meklē savu prieku savā Kungā, tad Viņš tev dos, pēc kā tava sirds ilgojas!

Psalmi 37:4

Es vēl vecajā gadā paspēju nonākt pie atziņas kas palīdzēja tikt ārā no daudzu gadu apļa – aptvert, ka izvirzītajiem mērķiem nav nekāda saistība ar iedvesmu. Ar mūzu. Tā ir apņemšanās. Sliktā ziņa – tas prasa spēku nepadoties pie grūtībām, labā ziņa – viss ir izdarāms un nav atkarīgs no mistiskas iedvesmas, uz kuru tik bieži mēdzam novelt atbildību. Tādēļ es novēlu katram no jums to ko visvairāk vēlaties.

Patiesībā pārmaiņas parasti nav vieglas. Taču tās ir to vērtas.

Tad mācekļi piegāja pie Jēzus atsevišķi un sacīja: “Kāpēc mēs viņu nevarējām izdzīt?” Bet Jēzus tiem saka: “Jūsu mazticības dēļ; jo patiesi Es jums saku: ja jums ticība ir kā sinepju graudiņš, tad jūs sacīsit šim kalnam: pārcelies no šejienes uz turieni, – un tas pārcelsies, un nekas jums nebūs neiespējams.

Mateja evanģēlijs 17:19-20