Mieru es jums atstāju

by | Feb 27, 2022

Gatavojoties šai svētdienai nedēļas pirmajā pusē es izgāju cauri trīs variantiem svētdienas uzrunai un ceturtdienas naktī man bija skaidrs, ka tēma būs vēl ceturtais variants, reaģējot uz to, kas notiek.   

Trauksme, kuru, šķiet, katrs no mums šobrīd izjūt, ir baiļu paveids. Tās ir paralizējošas, stindzinošas bailes par notiekošo, par nezināmo un nākotni – “ja nu” bailes. Risinājums bailēm, trauksmei būtu apziņa, ka viss būs labi. Taču pasaule mums šādas garantijas nedod – to mēs šobrīd redzam īpaši spilgti. Pasaulē dzīvojot mūsu prātos vienmēr ir kādas bailes – vai nu par to, kas notiek vai par to, kas varētu notikt. Vienmēr galvā kaut kur nostūrī ir “ja nu” balstiņa.

Bet mums ir kaut kas, kas ir lielāks par pasauli – Dievs. Dievs, kurš sūtīja savu Dēlu šajā grēcīgajā pasaulē

“Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.”

/ Jāņa 3:16 /

To, ka mūžīgā dzīvība nav tikai vārdi Dievs pierādīja vienreiz par mums visiem – augšāmceļot Jēzu Kristu no nāves, uzvarot nāvi. Parādot, ka Viņam ir visa vara debesīs un virs zemes. 

Jēzus sacīja: Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība: kas uz mani tic, lai arī viņš būtu nomiris, dzīvos. Un ikviens, kas dzīvo un tic uz mani, ne mūžam nemirs. Vai tu tici tam?

Jāņa evaņģēlijs 11:25-26

Un Jēzus piegāja un runāja viņiem, sacīdams: Man dota visa vara debesīs un virs zemes. 

Mateja evaņģēlijs 28:18

Un ar šo pilnvaru, kas Viņam ir, Jēzus aicina ikvienu, kas Viņam tic, nebaidīties par savu dzīvību. Bībelē varam vairākkārt lasīt kā Jēzus aicina neraizēties un neuztraukties par savām dzīvēm – ko ēdīsim, ko vilksim un par rītdienu. Kad kāds cilvēks man saka “neuztraucies” man gribas viņam uzšaut, jo būsim godīgi – tas teksts pats par sevi nepalīdz. Tāpat kā “turies”. Taču Jēzum ir pilnvaras to teikt, jo Viņam ir risinājums – VIŅŠ ir risinājums.

Jēzus sacījis: “Nāciet pie manis visi, kas pūlaties un esat apgrūtināti! Es jūs atspirdzināšu. Ņemiet manu jūgu uz sevis un mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un pazemīgu sirdi; un jūs atradīsiet mieru savām dvēselēm. Jo mans jūgs ir tīkams, un mana nasta viegla.” 

Mateja 11:28

Mieru es jums atstāju. Savu mieru es jums dodu; ne tā, kā pasaule dod, es jums dodu, lai jūsu sirdis neuztraucas un nebīstas.

Jāņa evaņģēlijs 14:27

Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mums ir jāiet pie Jēzus un VIŅŠ mūs atspirdzinās. Viņš mums dod mieru. Viņš mums dod atvieglojumu. 

Mums ir tikai jāaiziet pie viņa! Jāmācās no viņa piemēra. Arī iespējams izklausās līdzīgi kā “nomierinies”, taču, vismaz man, apdomājoties ir skaidrs, ka būšana mierīga cilvēka vai, šai gadījumā, Dieva klātbūtnē, noteikti ir nomierinoša. Piektdien ar Jāni bijām aizgājuši pie maniem vecākiem, lai palīdzētu atrast transportu, ar kuru aizbraukt pakaļ pazīstamajiem ukraiņiem, kuri tai brīdī jau bija ceļā uz Ukrainas Polijas robežu. Esot pie viņiem es ātri sajutu stresa līmeni augam, jo vecāki bija uzvilkti un šausmās. Tas, kādā vidē mēs uzturamies, ar kādiem cilvēkiem pavadām laiku ietekmē to, kā mēs jūtamies. Turklāt tas ietekmē ļoti ātri un spēcīgi – apkārtējie mums var “pielipināt” sajūtas pat ja paši tās pirms tam vispār neizjutām. Tādēļ šai gadījumā nākt pie Dieva ir praktiska lieta, kas tiešām palīdzēs. Atrasties Viņa klātbūtnē. Atrasties lūgšanā ar Viņu vai lasot Viņa Vārdu. Klausoties pielūgsmes mūziku. Meditējot. Katram noteikti ir savs veids kas vislabāk strādā.

Tāpēc es jums saku: nebīstieties par savu dzīvību, ko jūs ēdīsiet, nedz arī par savu miesu, ar ko ģērbsieties! Vai dzīvība nav vairāk kā barība un miesa vairāk kā apģērbs? Skatieties debess putnos: ne tie sēj, ne tie pļauj, ne šķūņos krauj, un jūsu Debestēvs tos uztur. Vai jūs neesat daudz vairāk nekā viņi? Bet kas no jums var pie sava auguma pielikt vienu olekti? Un ko jūs raizējaties apģērba dēļ? Skatieties lauka lilijās, kā tās aug: ne tās strādā, ne tās vērpj. Bet es jums saku, ka pat Salomons visā savā godībā nebija tā tērpts, kā viena no tām. Ja nu lauka zāli, kas šodien ir, bet rīt to krāsnī met, Dievs tā ģērbj, cik daudz vairāk jūs, jūs mazticīgie? Tāpēc neraizējieties jautādami: ko mēs ēdīsim, ko dzersim vai ar ko ģērbsimies? Jo to visu meklē pagāni. Jo jūsu Tēvs zina, ka tā visa jums vajag. Meklējiet tāpēc vispirms Dieva valstību un Viņa taisnību, un viss tas tiks jums dots klāt. Tāpēc neraizējieties par rītdienu! Rītdiena rūpēsies pati par sevi. Katrai dienai pietiek savu rūpju.

Mateja evaņģēlijs 6:25-34

Jēzus mūs aicina atdot Viņam visas savas bailes, savu uztraukumu, jo tādejāji mēs Viņam uzticam savu dzīvi, savas sirdis un Viņš var mums dot pārdabisko mieru un vadīt mūsu dzīves, iet kopā ar mums cauri jebkam, kas mūs sagaida rīt. 

Mūsu situācija, sajūtas ir krasi mainījušās pēdējās dienās, taču Dievs nav mainījies. Tas ir tas pats Dievs kas ir ar mums bijis līdz šim katru dienu, kas vienmēr ir bijis blakus un vienmēr ir bijis uzticams. Nemainīgs Dievs, visspēcīgs. 

Dievs ir mūsu patvērums un stiprums, tiešām spēcīgs palīgs bēdu laikā.
Tāpēc mēs nebīstamies, kaut arī zeme zustu un kalni pašā jūras vidū nogrimtu.
Lai jūras ūdeņi krāc, lai ceļas viļņi, un lai no bangu trakošanas visi kalni dreb. Tas Kungs Cebaots ir pie mums, mūsu stiprā pils ir Jēkaba Dievs! (Sela.)
Taču Dieva pilsētu iepriecina Viņa strauti, tie iepriecina Viņa svētnīcu, kas Visuaugstākajam ir par mājokli.
Dievs ir šai pilsētā, tās pamati negrīļosies. Dievs tai palīdz, jau rītam austot.
Tautas trako, un valstis krīt, zeme izkūst, kad Viņš paceļ Savu balsi.
Tas Kungs Cebaots ir ar mums, Jēkaba Dievs ir mūsu stiprā pils! (Sela.)
Nāciet un skataities Tā Kunga darbus, kas iztrūcina zemi,
kas liek kariem mitēties visā pasaulē, kas salauž stopus, kas šķēpus sadauza un bruņas ar uguni sadedzina!
“Rimstieties un atzīstiet, ka Es esmu Dievs, cildināms tautu starpā, cildināms pa visu pasauli!”
Tas Kungs Cebaots ir ar mums, mūsu stiprā pils ir Jēkaba Dievs!

46. psalms 2-12

Lasot šīs rindas es tās izjutu dziļāk kā jebkad agrāk, vārdi skan pilnīgi savādāk. Tas man kārtējo reizi parāda un pierāda cik vērtīgi tomēr ir lasīt Dieva Vārdu vēlreiz un vēlreiz – dzīve iet uz priekšu, mēs maināmies, mainās apstākļi un dzīves izaicinājumi. Bībelē rakstītais Vārds pats par sevi nemainās, taču katrā reizē to lasot mēs sadzirdam kaut ko citu – kaut ko vērtīgu. Un ieraugām kā Dievs ir darbojies iepriekš – nekas no visa kas notiek Viņam nav jauns. Nekas no tā, kas notiek, Viņam nav pārsteigums. Nekas nav lielāks par Viņu. Arī ne Vladdy Daddy. Dievs aicina mūs apstāties, satvert patiesību un atzīt Viņu par Dievu, būt ar Viņu un slavēt Viņu.

Dieva plāns ne vienmēr šķiet saprotams, tomēr tas vienmēr ir labāks par to, ko mēs paši spējam lūgt vai iedomāties. Un šo īsti apzinoties un ticot tam, esam gatavi jebkam. 

Nezūdaities nemaz, bet jūsu lūgumi lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā pielūgšanā un lūgšanā. Un Dieva miers, kas ir augstāks par Visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jusu domas Kristū Jēzū.

Filipiešiem 4:6-7

Mums vienmēr ir par ko priecāties. Pat vissmagāko manis piedzīvoto pārbaudījumu laikā ir bijušas lietas, par ko esmu pateicīga. Pārdomas par tām un izteiktā pateicība Viņam palīdz transformēt skatienu un pielāgot prātu. Šeit jāatsaucas uz metaforu par labo un slikto vilku starp kuriem visu dzīvi ir mūžīgā cīņa, kas ir katrā no mums un uzvarēs tas, kuru katrs no mums izvēlēsies barot. Šobrīd šaubas, bailes uz mums runā ļoti skaļi. Neatbildēsim tiem. Atbildēsim Dievam. 

Es izaicinu sevi un katru no jums katru dienu atrast vismaz vienu lietu par ko esam pateicīgi un nākt pie Dieva ar šo pateicību un visu pārējo, kas ir mūsu sirdīs. 

Dārgais Kungs,

Es nāku šodien pie Tevis, lai lūgtu palīdzību. Tu man esi viss. Kungs, mums ir vajadzīgs miers. Es atdodu tev savas rūpes. Ņem tās, Kungs. Es pieņemu Tavu mieru, mīlestību un sapratni. Palīdzi mums meklēt palīdzību pie Tevis, nevis pašiem sevī. Palīdzi beigt darboties pašiem un sākt uzticēties Tev. Palīdzi sagaidīt Tavas atbildes. Dāvā gudrību, cerību un mieru. Paldies Tev, Kungs, par Tavu pacietību un žēlastību. 

Pateicos par to, ka esam brīvā valstī, ka varam šeit šodien sanākt. Pateicos, ka mums esi devis ticību, ka mums esi Tu, Dievs, pie kura varam nākt ar savām lūgšanām un nastām.  Es lūdzu Tevi, Kungs, kuram nekas nav neiespējams. Sargi mūs un vadi mūs. Lai mūsu dzīvēm ir jēga. Lai bailes mūs nepārņem un nevada. Lai Tavs Svētais Gars dzīvo mūsos un vada mūsu sirdis un prātus. Visa slava, gods un pateicība Dievam Tēvam, Dieva Dēlam un Svētajam Garam.